ติดต่อเรา

ตั้งอยู่  ๒๖  หมู่ที่ ๓  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ มีเนื้อที่  ๔ ไร่ ๑ งาน  ๕๔  ตารางวา ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นมะขาม  สีน้ำเงิน - สีแดง เป็นสีประจำโรงเรียน 

                ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - .๖ รวม  ๗ ชั้นเรียน มีครูประจำการ ๒  คน ช่างไฟฟ้า  จำนวน  ๑ คน มีนักเรียนชาย  จำนวน  ๑๔ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น  ๒๓ คน 

ą
โรงเรียนบ้านน้ำพาน อำเภอท่าลี่,
19 ก.พ. 2559 20:52
Comments